de en

Detailer

Et kascht tëschend €10 an €12 pro Persoun.

Iessen a Gedrénks gëtt et um Start, an der Mëtt an um Schluss vum Rallye.

Kannerkutschen: Et geet biergop, biergof a vill duerch de Besch.

Hënn si wëllkomm a mussen während dem ganzen Rallye un der Léngt bleiwen.

Mir organiséieren dëse Rallye, well et Freed mécht. Besich eis op Facebook a schreif eis, wat s de denks! Lost in the Darkness op Facebook

All Su geet un d'ONGD FNEL!

Am Joër 2014 hu mer €1000 un d'fnel Rover Tanzania gespend.

Am Joër 2015 spendéiren mer den ganzen Benefice un den fnel Nepal Projet (ongdFNEL).

Group Photo

Last updated: Tue 18 April 2023